De verpleegkunde opleiding van de Hogeschool Utrecht ontwikkelt tot september 2019 een aantal Script Concordance Test vragen. Dit ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van het klinisch redeneren door studenten en alumni. Voor de e-learning is accreditatie bij de V&VN aangevraagd. Wilt u meedoen? Klik hier .

Twee HBOV opleidingen met een gelijk curriculum werken samen aan een gedeelde digitale toetsbank. Een duidelijke kwaliteitsimpuls die ook vragen oproept: de mogelijkheden van andere vraagtypen zijn aantrekkelijk, maar wat zijn de implicaties voor normering en cesuur. Welke processen passen bij de gewenste samenwerking en afgesproken verdeling van verantwoordelijkheden? Vakbekwaamheid in Zicht mag dit project met instructie en advies ondersteunen.

Van 2015 tot oktober 2018 was Vakbekwaamheid in Zicht betrokken als projectleiding bij de ontwikkeling van deKennistoetsenbank van Prove2Move. Het project staat voor de opleidingen pedagogisch werk, maatschappelijke zorg en verpleging en verzorging. Verschillende ROC opleidingen gebruiken deKennistoetsenbank in het onderwijs.

Begin september heeft Vakbekwaamheid in zicht de resultaten van de draagvlakpeiling aangeboden aan haar opdrachtgever. Het zal binnenkort worden geagendeerd voor bespreking in het LOOV. Benieuwd welke opleidingen mee gaan in het voorstel

Voor een klant heeft Infoland een nieuw rapport ontwikkeld. Hiermee kan de klant kiezen op welke manier gedeeltelijke punten worden toegekend aan een gedeeltelijk juist antwoord. Daar zit een visie op leren en onderwijs achter. Wil je met gedeeltelijk goed studenten stimuleren? Of past strategisch gokken minder bij het beroep waarvoor je ze opleidt? Of wil je waarderen dat studenten de klok hebben horen luiden zonder precies te weten waar de klepel hangt?

Vandaag ontdekt dat twee klanten samenwerken in iQualify. Deze samenwerking bestaat uit het delen van items. In plaats van pdf-jes heen en weer te mailen werken ze in een gratis deel systeem. Daarin ontwikkelen en onderhouden ze
items. Via een koppeling zijn alle items, toetsen en vragenpools, beschikbaar voor beide hogescholen.

Vorige week sprak ik over een nieuw rapport waarmee je een combinatiecesuur (Cohen-Schotanus) goed kunt toepassen. Op basis van dit rapport heb ik voor een klant een rekentool in Excel gemaakt.

Op 9 december 2016 is de pilot landelijke verpleegkundige rekentoets LOOV afgerond. In 2017 zijn nagenoeg alle HBOV opleidingen aangesloten op iQualify, het softwareprogramma waarin deze toets wordt onderhouden en gedeeld. Begin 2018 heeft de ingestelde redactieraad, bestaande uit docenten van betrokken opleidingen, het onderhoud systematisch ter hand genomen. Vakbekwaamheid in Zicht mag sinds het voorjaar van 2018 deze redactieraad ondersteunen.