E-learning of online opleiden

Leren en opleiden wordt steeds meer gezien als middel om organisatiedoelen te verwezenlijken. De kracht van leren staat centraal. Bovendien moeten studenten, werknemers, stagiaire(s) ‘bij blijven’. Het monitoren, vergroten en behouden van adequate (praktijk) kennis kan, gezien de huidige techniek, digitaal gefaciliteerd worden. E-learning kan relatief eenvoudig snel en effectief in iedere organisatie, bedrijf of instelling een waardevolle plaats krijgen.

Het begrip e-learning staat globaal voor het leren met behulp van internettechnologie, waarbij de plaats en tijd van het digitale leren geen restricties opleveren. Het plaats- en tijdonafhankelijke leren is een feit.

E-learning richt zich op:

 • het individuele leerproces
 • het leerproces in groepsverband
 • het ontwikkelen van leermateriaal
 • het ontwikkelen van leerprocessen
 • het beheren van leermateriaal
 • het beheren van leerprocessen
 • het initiëren van leeractiviteiten

De  vroegste  ‘jaren negentig’- e-learning bestond uit pure kennis-overdracht, maar dat is inmiddels voorbij. De huidige e-learning is inmiddels meer en meer persoonlijker geworden. De digitale leersystemen kunnen nu goed beoordelen wat een gebruiker inmiddels qua kennis beheerst. Na een instaptoets of ‘voorkennis’-toets volgt dan exact de juiste lesstof op maat. Een digitaal leerpad. Door het leren op maat, aangepast aan ieders behoefte, stijgt daarmee de motivatie en zal het leren meer rendement opleveren.

De visueel aantrekkelijke omgeving draagt ook een ‘leer’-steentje bij aan het vergroten van de leermotivatie. Video’s en afbeeldingen; het kan allemaal makkelijk in een digitale leeromgeving geïmplementeerd worden.

De voordelen van e-learning:

 • non-stop beschikbaar leermateriaal
 • kostenbesparend (reistijden, huur van lesruimte e.d. komen te vervallen)
 • consistentie van de leerstof
 • het ‘even tussendoor’ leren
 • praktijkgericht leren

e-learning binnen handbereik

Vakbekwaamheid in Zicht

houdt zich intensief bezig met e-learning en ziet alle mogelijkheden en voordelen van online leren in. Door de enorme expertise die Marcel van Brunschot,  in de loop der jaren heeft opgebouwd, op het gebied van digitaal toetsen,  kan hij stellig stellen: door digitaal toetsen leer je.

De formule wordt dan: Digitaal of online toetsen = leren!

Met Vakbekwaamheid in Zicht implementeert u, eenvoudig, e-learning veilig en adequaat in uw instelling, organisatie of bedrijf.

Vakbekwaamheid in Zicht brengt een ‘Leven Lang Leren’ dichtbij en maakt leren aantrekkelijk, inZichtelijk en op maat.