De Script Concordance test

Klinisch redeneren is een hot item in de wereld van het Mbo- en hogeronderwijs voor gezondheidszorg en welzijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe dokters, fysiotherapeuten, verloskundigen en andere paramedici al hun kennis effectief in kunnen zetten. Ook in een omgeving die gekenmerkt wordt door onzekerheid.


Vakbekwaamheid In zicht heeft daarvoor de Script Concordance Test (SCT) vanuit de theorie doorontwikkeld tot een praktisch instrument, waarmee (toekomstige) beroepsbeoefenaren het klinisch redeneren
kunnen trainen. Daarnaast geeft de SCT opleiders een betrouwbaar beeld van de mate van vakbekwaamheid die hun opleidingen oplevert. Kortom de SCT is een digitaal instrument dat alle betrokkenen onder
steunt bij het, al klinisch redenerend, bereiken van een kwalitatief optimale diagnose.