LOOV Rekentoets

Op 9 december 2016 is de pilot landelijke verpleegkundige rekentoets LOOV afgerond. In 2017 zijn nagenoeg alle HBOV opleidingen aangesloten op iQualify, het softwareprogramma waarin deze toets wordt onderhouden en gedeeld. Begin 2018 heeft de ingestelde redactieraad, bestaande uit docenten van betrokken opleidingen, het onderhoud systematisch ter hand genomen. Vakbekwaamheid in Zicht mag sinds het voorjaar van 2018 deze redactieraad ondersteunen.