Jacob Menzinga : ‘Bij Vakbekwaamheid in Zicht ben je geen nummer’

‘Je bespaart ons minstens een week werk’ per toetsweek. Dat was de reactie van Jacob Menzinga nadat Marcel van Brunschot van Vakbekwaamheid in Zicht hem had geholpen met het ontwikkelen van enkele oplossingen om tijdelijk toetsvragen uit iQualify over te zetten naar de Blackboard omgeving.

Noodmaatregel
‘Normaal gesproken worden de toetsen hier op locatie afgenomen, maar door Corona was dit lange tijd niet mogelijk’, legt Jacob Menzinga uit. ‘Doordat wij echter werken in een Blackboard omgeving en de toetsen in iQualify waren opgemaakt, zouden wij alle vragen handmatig moeten kopiëren en plakken of moeten overtypen. Dat is enorm arbeidsintensief en foutgevoelig.

Daarom zijn wij enorm blij dat Marcel ons uit de brand heeft kunnen helpen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de toetsen uit iQualify konden worden omgezet naar een format dat ook in een Blackboard omgeving wordt geaccepteerd. Daardoor konden de studenten vanuit huis hun toetsen vanuit huis maken met Blackboard.’ Belangrijk om te vermelden is dat de toetsen via een beveiligde WeTransfer bestanden worden verstuurd, zodat geen onregelmatigheden kunnen plaatsvinden.

Snel opgelost
Naast het feit dat Vakbekwaamheid in Zicht Jacob veel werk uit handen heeft genomen, kijkt hij ook positief terug op de samenwerking met Marcel van Brunschot. ‘Bij Vakbekwaamheid in Zicht ben je geen nummer. Vragen worden snel beantwoord en problemen snel opgelost. Daarnaast is Marcel heel flexibel en regelt hij de dingen die wij afspreken gewoon goed. Hij helpt ons om de digitale kloof tussen studenten en docenten enerzijds en het lesmateriaal en de toetsvragen anderzijds te verkleinen.’

Migratie ondersteuning
Inmiddels heeft Hogeschool Groningen besloten organisatiebreed over te stappen op een ander toetssysteem. Vakbekwaamheid in Zicht ondersteund voor de opleidingen die iQualify gebruiken de migratie.

Jacob Menzinga, Blackboard Coördinator Opleidingen MBRT & Ergotherapie bij Hanzehogeschool Groningen.