Monica van den Bergh: ‘Vakbekwaamheid in Zicht begrijpt het opleiden in de zorg’

Mede door Corona zijn veel hogescholen in de afgelopen twee jaar gestart met het digitaal afnemen van toetsen bij studenten. Dat geldt ook voor de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam, waar gebruik wordt gemaakt van iQualify als toetssysteem. Maar voor deze stap gezet kon worden, moesten medewerkers van de school wel eerst getraind worden om te kunnen werken met iQualify.

In een stroomversnelling
‘Tot een paar jaar geleden werden de meeste toetsen hier nog op papier afgenomen. Deze toetsen werden in een Word-bestand gemaakt’, vertelt Monica.

‘Er waren wel plannen om in de toekomst met iQualify te gaan werken. Bij sommige vakken gebeurde dat al, maar door Corona is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Om dit proces goed te laten verlopen, moest ik ook leren om toetsen te maken in iQualify. Marcel van Brunschot heeft mij daar goed bij geholpen.’ Van den Bergh is ook blij met de nieuwe tool die Vakbekwaamheid in Zicht heeft ontwikkeld voor gebruikers van iQualify. ‘Met deze tool kunnen we in Excel de toetsgegevens uit iQualify inzien en de antwoordsleutel en cesuur eventueel nog aanpassen na afname van de toets indien dat nodig mocht zijn.’

Plezierige sparringpartner
Ze omschrijft Van Brunschot als een plezierige sparringpartner. ‘Marcel gaat de samenwerking aan en toont zich daarbinnen open en coöperatief. Het is goed merkbaar dat hij zelf een achtergrond heeft in het onderwijs binnen de zorg. Hij weet dus wat het is om mensen op te leiden én hij weet waar wij het binnen onze organisatie over hebben. Hij begrijpt goed wie vanuit verschillende verantwoordelijkheden betrokken zijn bij goed onderwijs in het algemeen en bij goede toetsing in het bijzonder.’

Meer samenwerking
Daarnaast pleit Van den Bergh voor meer samenwerking tussen de verschillende hbo-V opleidingen. ‘Doordat steeds meer opleidingen Verpleegkunde gebruikmaken van iQualify, kan ik mij indenken dat het interessant is om een gezamenlijke vragenbank voor toetsen te ontwikkelen. Enerzijds om van elkaar te leren, maar ook om elkaar te inspireren. Dit geldt niet alleen voor de toetsvragen an sich, maar in feite voor het hele idee van verzilveren van leerresultaten met toetsvragen. Dat is dus een mooie stip op de horizon. Op dit moment heeft Marcel al georganiseerd dat drie hbo-V opleidingen via iQualify, elkaars vragen kunnen zien en gebruiken. Doordat hij betrokken is bij elk van deze opleidingen, stimuleert hij ook de onderlinge betrokkenheid van de mensen uit het onderwijs.’

Migratie ondersteuning
Inmiddels heeft Hogeschool Rotterdam besloten organisatiebreed over te stappen op een ander toetssysteem. Vakbekwaamheid in Zicht ondersteunt de migratie .

Monica van den Bergh, cursushouder Kennislijn leerjaar 1 bij de opleiding Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam, leerde via Vakbekwaamheid in Zicht om te werken met iQualify. Daarbij werd zij begeleid door Marcel van Brunschot.