Gedeelde toetsbank

Twee HBOV opleidingen met een gelijk curriculum werken samen aan een gedeelde digitale toetsbank. Een duidelijke kwaliteitsimpuls die ook vragen oproept: de mogelijkheden van andere vraagtypen zijn aantrekkelijk, maar wat zijn de implicaties voor normering en cesuur. Welke processen passen bij de gewenste samenwerking en afgesproken verdeling van verantwoordelijkheden? Vakbekwaamheid in Zicht mag dit project met instructie en advies ondersteunen.